PPAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) 

2. Fc. PBB Tahun Terakhir

3. Fc. KK ( Kartu Keluarga )

4. Fc. NPWP

5. IMB

6. Akta Jual Beli ( AJB )

7. Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB )